REVIZE PLYNU PRAHA ZA AKČNÍ CENY

zákony a vyhlášky

 • 85/1978 Sb. - o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • 251/2005 Sb - o inspekci práce
 • 21/1979 Sb. - vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky
 • 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • normy

 • ČSN EN 1775 - Plynovody v budovách < 5 bar
 • ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu
 • ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 • TPG a TDG

 • TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 • TPG 700 01 - Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
 • TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
 • TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyethylenu
 • TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
 • TPG 934 01 - Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
 • Kontakty

  Tomáš Komín (revize plynu Praha a okolí)
  Ke škole 1398/1
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 833 722
  e-mail: info@revizeplynupraha.eu
  www.revize-plyn.eu

  Jan Komín (revize plynu Praha a okolí)
  Štichova 644/32
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 640 363
  e-mail: info@revizeplynu.eu
  www.revizeplynu.eu

  Jan Komín (revize plynu Jihočeský kraj)
  Dvořákova 458
  Blatná, 388 01
  telefon: +420 607 235 258