alt=

Akční nabídka na tento měsíc

Potřebujete, nebo po Vás vaše Společenství vlastníků jednotek (SVJ) či bytový dům (BD) vyžaduje revizní zprávu o provedené revizi plynu? Odpojil Vám plynárenský podnik plynoměr? Pak budete pro znovuobnovení dodávky plynu novou revizní zprávu. Když je plyn odpojen delší dobu než 6 měsíců, pak i tlakovou zkoušku. Chcete revizi plynu pro tyto, nebo podobné účely? Volejte na +420 776 833 722 nebo využijte kontaktního formuláře. Cena za provedení revize plynu je 600,- Kč, cena revize s tlakovou zkouškou je 800,- Kč. Ceny jsou platné pro oblast Praha.

Provozní revize plynových zařízení

 • dle vyhlášky číslo 85/1978 musejí být prováděny pravidelně jedenkrát za tři roky
 • kontroly těsnosti provádíme nejčastěji detektory plynu MRU 300 HC a GI-03 M
 • kontroly přítomnosti oxidu uhelnatého CO provádíme detektorem GCO 100
 • cena za provedení provozní revize plynu dle složitosti od 500 Kč
 • Úkony při revizi plynu

  Při provádění revize plynu se kontroluje umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pa umístění, funkčnost a těsnost regulátorů, plynoměrů a uzávěrů plynových spotřebičů. Kontoluje se rovněž rozmístní plynvých spotřebičů z důvodu dostatečného prostoru a jaho větrání. Provádí se též kontrola těsnosti veškerých rozebíratelných spojů s vizuálním posouzením stavu domovního plynovodu. Je rovněž prováděna kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého CO. V souhrnu to tedy znamená:

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů
 • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
 • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého
 • Kontakty

  Tomáš Komín (revize plynu Praha a okolí)
  Ke škole 1398/1
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 833 722
  e-mail: info@revizeplynupraha.eu
  www.revize-plyn.eu

  Jan Komín (revize plynu Praha a okolí)
  Štichova 644/32
  Praha 4, 149 00
  telefon: +420 776 640 363
  e-mail: info@revizeplynu.eu
  www.revizeplynu.eu

  Jan Komín (revize plynu Jihočeský kraj)
  Dvořákova 458
  Blatná, 388 01
  telefon: +420 607 235 258